TyL Herramientas y Seguridad
0

CONSÚLTANOS

[contact-form-7 404 "No encontrado"]

Blog

Aktier Forst kom Match till borsen darefter Bumble och genast samt Grindr via en SPAC

17 de junio de 2023

Aktier Forst kom Match till borsen darefter Bumble och genast samt Grindr via en SPAC

Onlinedejtingmarknaden prognostiseras ha en medel arlig tillvaxttakt pa ca 5 procent till och med 2030. Nyckelfaktorer som driver marknadstillvaxten ar bland annat okad internetanvandning och allt fler vuxna singlar. Dessutom gynnas onlinedejting-marknaden av att det blir allting mer normaliserat att motas en partner ovan internet.

Natverkseffekter, vilket innebara att varje ny konsument gor produkten battre, finns i dejtingbolagens natur. Att ha en stor befintlig kundbas utfor konkurrensfordelen stor.

Jatten inom sektorn ar Match Group som inneha ett borsvarde gallande 13 miljarder dollar. Bolaget ager ovan 40 dejting-varumarken dar bland annat Match, PlentyOFfish, Okcupid, Hinge, Pairs och kronjuvelen Tinder ingar. Varumarkena ar riktade till olika kundgrupper. Tinder star for ovanfor halva Match Groups forsaljning. Match Group var forr en andel av konglomeratet IAC och sedan arsskiftet ar aktien ner ovanfor 60 procent. Las mer ifall varfor Match Group har rasat.

Uppstickaren Bumble inneha primart tvenne varumarken vilka ar Badoo och Bumble. Bumble-appen star forut cirka 75 procent fran koncernens totala forsaljning. Det som skiljer sig mest mellan Bumble och exempelvis Tinder ar att Bumble ar mer fokuserat kungen kvinnor. Kvinnorna maste ta kontakt forst nar de far en sa kallad “matchning”, det vill knysta att bada parterna uppskattar varandra pa Bumbles applikation. Bumble inneha ett borsvarde pa i ringa man 4 miljarder dollar och under 2022 ar aktien ner 35 procent.

Grindr, som lanserades 2009, ar den dominerande dejtingappen for HBTQ+-personer. HBTQ+ star for Homosexuell, Bisexuell, Trans, Queer och pluset star pro ovriga sexualiteter och konsidentiteter. Alldenstund otaliga av Grindrs kunder reser jatte- ar en av bolagets langsiktiga planer att anlagga en resehubb i appen, detta ar dock ej aktuellt innan 2024.

Grindr inneha idag 11 miljoner manatliga aktiva anvandare i over 190 lander och 80 procent fran anvandarna asia beauty date-appen ar yngre an 35 ar. George Arison har varit VD kungen bolaget i knappt 2 manader.

Alla dejtingbolagen har fatt spo kungen borsen men fragan ar om 2023 kan bli battre?

Efter sammanslagningen med SPAC:en Tiga Acquisition var handeln i aktien volatil och som mest varenda aktien upp ovan 400 procent. Borspremiar slutade ratt bra enar aktien stangde gallande en bana som motsvarade over 200 procent stigande. De senaste dagarna inneha aktien dock fallit ater rejalt och borsvardet uppgar nu till 1,1 miljarder dollar.

Enligt bolaget sjalva prognostiseras den totala adresserbara . Det ar dock en ifragasatt utrakning dar Grindr prognostiserar antalet HBTQ+ personer fram till 2026 ars och sedan raknar va gruppens BNP vantas uppga till.

Enligt Grindr ar kostnadsposten forut marknadsforing enbart 1 procent fran forsaljningen och forklaringen ar strongt varumarke inom HBTQ+ natverket. Det forstnamnda bolaget har en siffra gallande 18 procent medan det sistnamnda kungen 28 procent.

Sett till forsaljning ar fortfarande Match Group den forharskande spelaren med en omsattning pa 3,2 miljarder dollar (rullande tolv manader). Bumble ar nast storst med en forsaljning gallande 840 miljoner dollar och sist ar Grindr med 175 miljoner dollar. Grindr sticker dock ut med sin okning kungen omkring 50 procent.

Varenda bolag, baserat gallande rullande tolv manader, redovisar svarta siffror kungen sista raden. Bade Bumble och Grindrs inneha dock en betydligt svajigare vinsthistorik an Match.

Alla bolagen har en freemium-affarsmodell dar man som bestallare antingen betalar eller har en gratisversion. Den spelare som hittills har kapitaliserat kungen avta betalande anvandare bast ar Bumble-koncernen som har en medelvarde intakt per betalande konsument kungen ganska 23 dollar, det skola dock tillaggas att Bumble-appen ensamt uppemot har 30 dollar. Tinder och Grindrs anforande ligger gallande ca 17 dollar. En fangslande synvinkel ar att andelen fran Tinders totala konsument som ar betalande kunder ligger gallande kvar 15 procent vilket ar betydligt mer an bade Bumble (9 procent) och Grindr (6 procent). Kan Grindr och Tinder hoja priserna eller slappa nya produkter som far upp intakten per betalande avnamare?

Match Group och Bumble ligger betydligt hogre

Sett till vardering handlas Match till en ev/ebit kungen 16 och Bumble pa 90. Det finns inga prognoser forut Grindr an men pa rullande tolv manader uppgar bolagets ev/sales-mutipel till 6.

Match Group ar aven fortsattningsvis herren pa tappan i dejtingbranschen men bade Bumble och Grindr ar starka inom forsvinna omraden. En undra som investerare bor stallas sig ar hur bra bolagen klarar en lagkonjunktur? Hur hagad ar man att framfora upp sitt Tinder Gold-abonnemang?